• page_head_bg

Гаранцията има значение

Гаранцията има значение

1. Ангажимент за гаранционно обслужване: Осигурете "двегодишна гаранция".

1) "Две години гаранция" се отнася до безплатната гаранция и период на ремонт за първите две години от покупката на продукта. Този ангажимент е, че ангажиментът за обслужване на нашата компания към клиентите е различен от гаранционния срок на търговския договор.

2) Обхватът на гаранцията е ограничен до хоста на продукта, интерфейсната карта, опаковката и различните кабели, софтуерните продукти, техническите документи и други аксесоари не се покриват от гаранцията.

2. Справяне с транспортните разходи, направени при ремонт/връщане на продукти:

1) Ако има проблеми с качеството в рамките на една седмица след закупуването на продукта и външният вид не е надраскан, той може да бъде директно заменен с нов продукт след потвърждение от отдела за следпродажбено обслужване на компанията;

2) По време на гаранционния срок, компанията изпраща продуктите след гаранционната подмяна на клиента или дистрибутора;

3) Поради проблеми с партидата на продукта, компанията доброволно отзова замяната.

※ Ако едно от горните три условия е изпълнено, нашата компания ще поеме навлото, в противен случай възникналите транспортни разходи ще бъдат поети от клиента или търговеца.

Следните ситуации не се покриват от безплатната гаранция:

1) Неуспешното инсталиране или използване, както се изисква от ръководството за употреба, причинява повреда на продукта;

2) Продуктът е превишил гаранционния срок и гаранционния срок;

3) Етикетът или серийният номер на продукта срещу фалшифициране са променени или изтрити;

4) Продуктът е ремонтиран или разглобен без разрешение от нашата компания;

5) Без разрешението на нашата компания, клиентът произволно променя присъщия си файл с настройки или вирусни щети и причинява неизправност на продукта;

6) Щети, причинени от транспортиране, товарене и разтоварване и др. при връщане към клиента за ремонт;

7) Продуктът е повреден поради случайни фактори или човешки действия, като неправилно входно напрежение, висока температура, проникване на вода, механични повреди, счупване, силно окисление или ръжда на продукта и др.;

8) Продуктът е повреден поради непреодолими природни сили като земетресения и пожари.